gokorsm
Fotoalbum

Finland 1993

Ganns ödekyrka 1996

10-årsjubileum 1998

Jubileum 1998

0

1

2

3

Jubileum1998

Jubileumsmiddag 1998

Körens  initiativtagare och grundare, Stig Barke

Fårö kyrka 1998

4

5

6

7

70-årsjubilar

Sjukhemmet Korpen 1998

Underhållare

Bergskyrkan Helsingfors 1993

8

9

10

11

Rep på Fårö 1997

Överbefälhavarens utnämning 2001

Första styrelsen 1988

Lärbro kyrka med Sax on Four 2001

12

13

14

15

Uppträdande vid Karlberg slott 2002

Överlämnande av standard till ÖB 2002

Radioinspelning 1996

Konsert i Roma kyrka 1998

16

17

18

19

Vårdhemmet Kilåkern i Slite 1998

20

[Fotoalbum]