gokorsm
Far och Flyg

Inledning

Särskilt hedrande engagemang har varit framträdande för Överbefälhavaren, försvarsministrar, försvarsattachéer, Bornholms värn 50 år och Norges firande av FN:s 50 årsjubileum i Oslo. Kören gör också minst ett besök per år vid vårdhem och liknande institutioner

På Gotlands Officerskörs femte verksamhetsår - 1993 - utfördes den första utlandsturnén. Den gick till Ekenäs i Finland, med besök och uppträdanden även i Helsingfors.
Utlandsbesök har därefter genomförts även i Norge, och på Bornholm. Inom landet har besök och uppträdanden skett i Stockholm, Nynäshamn, Eksjö och i Uppsala.

På Gotland framträder vi i snitt en gång per verksamhetsmånad, och då i såväl profana som sakrala sammanhang. I augusti 2001 fick Gotlands Officerskör den stora förmånen att bli utnämnda till "Överbefälhavarens hederskör". Detta skedde vid en konsert för just Överbefälhavaren med gäster. En utnämning som kören med stolthet kommer att bära med sig framöver.Överbefälhavarens vårmiddag på Karlbergs slott i Stockholm 2002

Efter en förfrågan ifrån Överbefälhavaren om att kören skulle kunna delta vid den ovan nämnda middagen, visade det sig att evenemanget skulle passa bra in i tiden. Samtidigt var det oerhört hedrande att få en sådan förfrågan. Med Sveriges 2 – 1 seger mot Nigeria på näthinnan, samlades 25 körmedlemmar fredagseftermiddagen den 7 juni för vidare transport till Stockholm och Karlbergs slott.

Vid trappan på Karlberg väntade ÖB:s adjutant, Mats Danielsson, som delgav oss kvällens förutsättningar och visade oss till festsalen, där ÖB:s gäster skulle avnjuta kvällens middag. Vi hade en timme på oss att repetera i lokalen, innan gästerna började anlända. Därefter förflyttade vi oss till Karlbergsrestaurangen, där vi själva fick fylla på näringsförrådet innan uppträdandet drygt två timmar senare. Förutom god lax och potatissallad fick vi möjlighet att ytterligare finputsa uppträdandet senare under kvällen.

I kvällens repertoar hade vår eminente körledare, Bertil Wessman, gett oss en personlig touch med bl a Barbershop arrangemang och eget komp på synt och Owe Björkander på bas. Vid Taubemelodierna medverkade vår utmärkte dragspelare, Rolf Hansson.

Inför inträdet till festsalen tog vi del av gästlistan och fann bland de prominenta gästerna vår egen landshövding Lillemor Arvidsson. Vår ordförande, Roland Almquist, inledde föreställningen med en trevlig presentation av kören, varefter Jonas Jonsson på ett mycket spirituellt och humoristiskt sätt presenterade vårt framträdande. Alla kände direkt att middagsgästerna uppskattade vårt program, vilket gjorde gav oss mera känsla i melodierna. Gästerna gav oss många och varma applåder. Roland avslöt med att överlämna körens standar till ÖB, med förhoppningen om att det skulle finnas väl synligt på hans tjänsterum.

Efter uttåget från festsalen stormade Lillemor ut från salen och föll Roland om halsen. Hon var överväldigad av vårt framträdande och var otroligt stolt över vår goda reklam för Gotland. Hon hade ingen vetskap om att vi skulle uppträda.

 

Sune Ronqvist


Gotlands Officerskör - ÖB hederskör!
 Artikel ur tidningen "Väduren" Nr 2/2001hedkor
I slutet av augusti 2001 hade Gotlands Officerskör en beställning på att sjunga vid det anordnade "ÖB-mötet" på Gotland. Uppträdandet skulle ske vid en lunch i konstnärsgården i Ala, lördagen den 25 augusti. Den lyssnande skaran som enbart bestod av ett tiotal gäster, verkade tycka om vad de hörde. Det visade sig bl.a. genom den norske Överbefälhavaren bjöd upp sin fru, till tonerna av Evert Taubes "Vals på Mysingen". De andra i sällskapet var inte sena att följa hans initiativ.
Efter genomförd konsert reste sig den svenske ÖB, Johan Hederstedt och framförde sitt stora tack för det som han kallade, "vackra sången". Han avslutade med att han på något sätt ville visa sin uppskattning. Resultatet blev att han på stående fot, inför hela församlingen, utnämnde oss till "Överbefälhavarens Hederskör". När jublet i kören hade lagt sig sade någon lite diskret, fast med tydlig röst: "Kan vi få skriftligt på det där?"
Johan Hederstedt pekade raskt på sin adjutant och beordrade honom att komma ihåg ärendet. Efter några veckor dök det upp ett handbrev med framfört tack, samt ett hedersbevis i diplomform, där det framgår att Gotlands Officerskör nu också är Överbefälhavarens Hederskör. Eftersom det inte framgick något "gäller till och med..." eller "bäst före datum", förutsätter vi att utmärkelsen gäller på livstid, eller till dess att något annat sägs.
Huruvida utmärkelsen kommer att ha någon praktisk betydelse eller inte, vet vi väl inte idag. Det känns i alla fall roligt och hedrande att få denna utmärkelse, i vilket körmedlemmarna instämmer.

Samhörighet - Sångarglädje!

Roland Almquist
Ordförande


Pingstkonsert i Barläst 2004

Gotlands Officerskör genomförde på annandag pingst sin årliga vårkonsert under ledning av Bertil Wessman. Precis som förra året hade konserten förlagts till Barläst. Eftersom väder och vind för tillfället var lite vanskligt, beslöts det att genomföra konserten i den gamla kalkladan, där ljud och musik hade större möjlighet att nå ut till den nästan 200 personer stora publikskaran, som med kaffekorg och glatt humör hade mött upp denna dag. Musikvalet blev en salig blandning av för kören, både gamla och nya stycken. Bland annat kan nämnas att körmedlemmen Rolf Hanssons underbara dragspelsackompanjemang gjorde att Evert Taubes ”Maj på Malö” inbjöd publiken till att sjunga med i refrängen. För övrigt sjöng kören under den femtio minuter långa konserten blandade melodier, som ett par alltid slående aforismer av Alf Henriksson. ”Bohus Bataljon” har också alltid en förmåga att gå hem hos publiken med de diverse ovanliga sånginläggen. Damerna i publiken hedrades också med

"I månans skimmer" och "Hjärtats saga". Konserten avslutades med att kören framförde Olle Adolfssons alltid passande "Ge mig en dag" i arrangemang av körens förre körledare, Sven Wessman. Som extranummer framförde kören till sist , "Soli gynnar hälle"

 

För körens och deras respektives del fortsatte sedan eftermiddagen traditionsenligt med trevlig samvaro och god mat vid Sven och Ingrid Wessmans vackra änge vid hemmet i Othem.

Roland Almquist
[Startsida] [Om kören] [Far och Flyg] [Repertoar] [Organisation] [Bli medlem] [Evenemang] [Kontakt] [Medlem] [Foto & Press] [Länkar] [Internetpolicy]