gokorsm
Dalaresan 2004

Beredskapssånger

"Roland i Berget"

Uppträdande vid S1 i Enköping

Frukost vid Dala-Storsund

0

1

2

3

Nedkomna i Falu koppargruva

Guidning vid Rommehed

Solisten Gunilla Hammar, Grycksbo

Faluns länsmuseum

4

5

6

7

Förbrödring med "Falu kvartettsångare"

Besök vid Ornässtugan

Besök i Faluns planetarium

"Roland i Berget" som civil

8

9

10

11

Underofficersmässen på Rommehed

Från frukostbordet i Dala-Storsund

Utsikt över gruvområdet

12

13

14

[Dalaresan 2004]